Friday, 11 November 2011

Gambar Bersiri

Perhatikan gambar di bawah. Ceritakan peristiwa yang terdapat di dalam gambar mengikut urutan yang betul supaya menjadi cerita yang lengkap.

Gambar 1

           


                  
Gambar 2
Gambar 3

Gambar 4


Gambar 5


Gambar 6

Gambar 7